Nonstop & Nonstop Plus

NonStop

NonStop är en enkel grundventilationslösning för flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar. I korthet går det ut på att fläktmotorn inuti kupan inte går att stänga av utan alltid levererar ett lågt grundflöde.

Vid matlagning kan en NonStop-fläkt forceras precis som en vanlig köksfläkt. En inbyggd timerfunktion säkerställer att flödet återgår till grundläget efter 60 minuter.

Fläktmotorn har ett grundflöde på cirka 20 l/s och ett maxflöde på 90 l/s.

Då forceringsflödet är relativt lågt är valet av modell och monteringshöjd avgörande. En köksfläkt med NonStop bör därför ha en monteringshöjd på 50 cm över hällen. Kupan bör också ha en något upphöjd undersida, alltså att fettfiltren inte ska ligga parallellt med kupans underkant utan vara placerade några centimeter högre upp. Detta medför att kupan får en liten volymdel på undersidan likt en upp och nedvänd låda, något som påverkar funktionen positivt.

NonStop-fläkt går att välja till nästan alla våra kupor men vertikala och frihängande fläktar rekommenderas inte då det är för låga flöden.

Systemet har inget injusteringsspjäll.NonStop Plus

NonStop Plus är mer effektiv med steglös injustering.

Funktionerna är de samma som vid vanlig NonStop men med en 55 % kraftigare motor. Nonstop är en enkel grundventilationslösning för flerfamiljshus där självdragsventilationen inte fungerar. I korthet går det ut på att fläktmotorn inuti kupan inte går att stänga av, utan alltid levererar ett lågt grundflöde.

Vid matlagning kan fläkten forceras precis som en vanlig köksfläkt. En inbyggd timerfunktion säkerställer att flödet återgår till grundläget efter 60min. Alla tre hastigheterna på NonStop Plus kan justeras in steglöst.

Flödet går att ställa in mellan 10-140 l/s beroende på installationens kanalsystem.

Då forceringsflödet är relativt lågt är valet av modell och monteringshöjd avgörande. Fläkten bör ha en monteringshöjd på 50 cm över hällen. Kupan bör ha en något upphöjd undersida, med det menas att fettfiltren inte ska linjera med kupans underkant utan är placerade några centimeter högre upp.

Detta medför att kupan får en liten volymdel på undersidan likt en upp och nedvänd låda som påverkar funktionen positivt. NonStop går att välja till nästan alla kupor men vertikala och frihängande fläktar rekommenderas inte då det är för låga flöden. Systemet har inget injusteringsspjäll.

Systemet har inget injusteringsspjäll.

Nyhetsbrev

Följ oss för inspiration, nyheter om produkter och mycket mer.

Produktkatalog

Beställ eller läs vår produktguide här

Produktkatalog 2023 Beställ

Fjäråskupan logo

© 2024 Fjäråskupan

Hej, vi använder cookies för att denna sajt skall fungera bättre för dig.

Mer info