Centralventilation För lägenhet

Bor du i lägenhet? Då är det möjligt att det finns en centralfläkt som betjänar flera lägenheter i fastigheten.

I så fall är detta fläktsystem ett alternativ för dig.

Lösningen består av en motordriven spjällfunktion som sitter inmonterad i kupan. Grundflödet kan justeras in via en lucka i spjället. Spjällfunktionen är timerstyrd och återgår automatiskt till grundflödesläge. I fastigheter med centralventilation är flödena ofta relativt svaga och därför rekommenderas inte vertikala köksfläktar.