Ekstern ventilator

Har du valgt en fritthengende ventilatorhette, eller har kjøkkenet ditt en åpen planløsning eller lang ventilasjonskanal med buktninger?

Den beste løsningen for å få en riktig stille og effektiv ventilasjon er da å plassere ventilatormotoren utenfor kjøkkenet, f.eks. på taket, ytterveggen eller loftet. Den eksterne ventilatoren betjener bare kjøkkenet, reguleres i ulike hastigheter og har timerstyrt ettergange.

På siden Annet vises ulike eksterne ventilatorer som du kan velge mellom.

Vi kan levere styring for både EC- og AC-motorer.